عاشقتم دوست دارم کشکههههههههههههه

گمشو بورو دختره ای هرزهههههههههههههه

عشق چیه معنیشو میدونییییییییییییییییییییییی

هرروز به پایه یکی میمونییییییییییییییییییییییییتاريخ : سه شنبه بیست و سوم دی 1393 | 18:40 | نویسنده : شایا |